• Welkom bij fashionblitzflower
  • Betaal achteraf met klarna
  • Gratis verzending vanaf €70

Addendum bij Samenwerkingsovereenkomst

 

 

 

De partijen komen overeen dat dit addendum (dit "addendum") bij de Samenwerkingsovereenkomst en de aanhangsels daarvan (de "Overeenkomst") tussen de partijen van toepassing zijn. Definities en uitdrukkingen die in de Overeenkomst worden gebruikt, hebben, tenzij anders vermeld, dezelfde betekenis in dit Addendum. De partijen komen overeen dat, afgezien van de specifieke aanvullende voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, dit addendum op geen enkele andere wijze de geldigheid van de overeenkomst zal aantasten.

1. Algemene aanvullende voorwaarden

1.1.Onder voorbehoud van de toezeggingen van de Handelaar in sectie 3 hieronder, en voor de duur van dit Addendum, verleent Klarna de Handelaar het recht om het On-Site Messaging-platform (het "Platform") te installeren en te gebruiken, zoals van tijd tot tijd beschikbaar gesteld door Klarna. Alle intellectuele eigendomsrechten in of verband met het Platform behoren toe aan en blijven uitsluitend bij Klarna. Het Platform stelt de Handelaar in staat om gebruik te maken van de dienst die bestaat uit reclame voor Klarna-producten of aanvullende betaaldiensten in een door Klarna gecontroleerd onderdeel op de website van de Handelaar (de "Dienst"), op voorwaarde echter dat Klarna de Handelaar activeert voor de Dienst.

2. Technische functionaliteit

2.1 Het Platform maakt gebruik van lokale opslag op het apparaat van een gebruiker om de gebruiker te identificeren. Dit kan worden uitgevoerd door het gebruik van cookies. Alle lokale opslagopties, inclusief cookies, indien van toepassing, worden automatisch geplaatst wanneer de Verkoper de Service aanroept.

3. Verbintenissen en verantwoordelijkheden van de handelaar

3.1. De Handelaar erkent dat het Platform lokale opslag gebruikt om de gebruiker te identificeren, inclusief cookies en dat de Handelaar de plaatsing van cookies controleert en daarom de verantwoordelijkheid draagt om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot cookies of andere opslag en verzameling van gegevens. Daarom zal de handelaar relevante en conforme informatie over dergelijke cookies verstrekken en voldoen aan alle vereisten om de bevestigende toestemming van de gebruiker te verkrijgen voordat de cookies worden ingesteld. Indien de Handelaar de toestemming van de gebruiker niet verkrijgt, zal de Handelaar zich onthouden van het gebruik van de Dienst.

 

3.2. De Handelaar zal en zal derden niet toestaan om) (i) afgeleide werken van het Platform te kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen of anderszins te creëren; (ii) reverse-engineering, decompileren, demonteren of anderszins proberen de broncode van het Platform te achterhalen (iii) rechten in of aan het Platform verhuren, leasen, verkopen, toewijzen of anderszins overdragen; (iv) apparaten, software of routines te gebruiken, te plaatsen, te verzenden of te introduceren die de werking van het Platform verstoren of proberen te verstoren; of (v) gegevens te gebruiken die zijn gelabeld als eigendom van een derde partij op het Platform.

4. Wijziging van diensten en vrijwaring

4.1. Klarna kan de Service op elk moment wijzigen of stopzetten door de Handelaar hiervan op de hoogte te stellen.

 

4.2. De Handelaar vrijwaart Klarna van en tegen alle verliezen of schade die voortvloeien uit een schending van dit Addendum, inclusief, maar niet beperkt tot, boetes, straffen en schadeclaims.